Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych GDPR/RODO

Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś

Nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 25.05.2018, czyli za:

Czym jest GDPR/RODO?

Kogo dotyczy i jakie wprowadza zmiany?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), znane także jako GDPR (General Data Protection Regulation) ma dotyczyć każdej firmy przetwarzającej dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Konsekwencje związane z niedostosowaniem się do nowego prawa mogą okazać się kosztowne zarówno operacyjnie, jak i wizerunkowo. Dlatego Twoje przedsiębiorstwo powinno rozpocząć przygotowania do wdrożenia RODO (GDPR) już teraz.

Na tej stronie dowiesz się czym jest nowe rozporządzenie i z jakimi nowymi obowiązkami się wiąże.

Co warto wiedzieć o GDPR/RODO?

gwiazdki

Czym jest GDPR/RODO?

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, wprowadzające nowe przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

flags

Jakie kraje obejmuje?

GDPR ujednolica zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

company

Jakich podmiotów dotyczy?

GDPR ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej lub takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE.

Rozporządzenie wprowadza wysokie kary za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i niezastosowanie się do nowych obowiązków.

Jakiego rodzaju zmiany wprowadza GDPR/RODO?

Jakie nowe obowiązki
czekają Twoją firmę?

 • Nowe obowiązki dla administratorów danych
 • Nowe prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Nowe obowiązki przy przetwarzaniu danych „na dużą skalę”
 • Nowe wysokości kar za nieprzestrzeganie obowiązków

Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

Przygotowanie procedur i polityki wewnętrznej porządkującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przygotowanie środowiska IT pod GDPR / RODO

Dostosowanie klauzul zgód do nowych przepisów

W określonych ustawą przypadkach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Opracowanie planów awaryjnych na wypadek wykrycia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych

Chcesz wiedzieć więcej?

Kto w Twojej organizacji powinien zapoznać się z GDPR/RODO?

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Dyrektorzy i managerowie ds. CRM i IT.
 • Pracownicy działów Complience.
 • Pracownicy działów marketingu, sprzedaży i HR.
 • Specjaliści e-commerce.
 • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych.
 • Wewnętrzni prawnicy w przedsiębiorstwach.
 • Wszystkie inne osoby zajmujące się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych.

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Zapewniamy uniwersalne rozwiązanie
GDPR/RODO, w ramach którego:

Gwarantujemy utrzymanie rozwiązań i dostosowanie ich na wypadek powstania nowych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Sprawdź w czym możemy Tobie pomóc

skontaktuj się z naszym działem sprzedaży

Adres email

Telefon (opcjonalnie)

Masz pytanie?

Tomasz Radomski

Dyrektor Sprzedaży