Outsourcing specjalistów

Uzupełnienie zespołu o specjalistów Apollogic

Outsourcing Konsultantów, Programistów i innych profesjonalistów IT pozwala uzupełnić aktualny zespół projektowy firmy o sprawdzonych i doświadczonych ekspertów technologicznych bez potrzeby zatrudniania ich przez Klienta. Takie podejście rozwiązuje problem braku zasobów do realizacji działań, a także uzupełnia luki kompetencyjne w organizacji związane z brakiem określonej wiedzy czy doświadczenia.

Outsourcing Konsultantów i Programistów pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów rekrutacji i w szybki sposób zapewnić firmie dostęp do określonych ekspertów. Specjaliści Apollogic mogą realizować projekty zarówno w siedzibie Klienta, jak i zdalnie, a także w modelu mieszanym.

Nasi eksperci posiadają kompetencje w zakresie:

Wdrażania i rozwoju oprogramowania

Infrastruktury IT

Biznesowych rozwiązań IT

 • JavaScript
 • Abap
 • C#
 • HTML
 • CSS
 • SQL
 • Python
 • Apache Cordova
 • SAPUI5
 • Angular JS
 • XSJS
 • Node.js
 • SAP HANA
 • VPN
 • firewall
 • proxy server
 • audyty bezpieczeństwa
 • TCP/IP
 • LAN
 • WAN
 • routing
 • switching
 • urządzenia Cisco, Juniper
 • Linux
 • Windows
 • Hyper-V
 • KVM
 • VMWare
 • Xen
 • Citrix
 • LDAP, Active Directory
 • Windows Server, Hyper-V
 • Microsoft (Power BI)
 • SAP Business Objects
 • Microstrategy
 • Tableau
 • Tibco
 • QlikView
 • ETL (Informatica, SAP Data Services, Microsoft SSIS)
 • Hadoop
 • Spark
 • NoSQL
 • ElasticSearch
 • SAP HANA Vora
 • SAP BW
 • SAP CRM
 • SAP Hybris Cloud for Customer
 • SAP Hybris Commerce
 • SAP
 • MS Dynamics
 • SAP SRM
 • SAP Ariba