Team Leasing

Uzupełnienie zespołu o specjalistów Apollogic

Zespół projektowy dedykowany do wykonania projektu

Apollogic oferuje usługę budowy i utrzymania całych zespołów projektowych (tzw. Team Leasing), z dedykowanym Team Leaderem, który odpowiada za kompleksowe zarządzanie zespołem projektowym oraz dostarczanie najwyższej jakości usług. Zespoły projektowe Apollogic mogą pracować zarówno w siedzibie Klienta, jak i zdalnie – w biurach Apollogic.

Team Leasing pozwala na obniżenie kosztów stałych przy jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanych ekspertów, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą utrzymywać specjalistycznych kompetencji wewnątrz organizacji. Projekty mogą być realizowane metodykami zwinnymi Agile (np. SCRUM), a także tradycyjnymi (np. Waterfall) oraz dodatkowo w oparciu o metodykę PRINCE2 co stanowi kompleksowe podejście do skutecznego zarządzania projektami. Wybór metodyki uzgadniany jest z Klientem i zależy od specyfiki projektu.

Świadczone w ramach Team Leasingu usługi obejmują:

 • Przeprowadzenie analizy i określenie wymagań Klienta,
 • Zarządzanie projektem i zapewnienie najwyższej jakości usług,
 • Testy,
 • Transfer wiedzy i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Nasi eksperci posiadają kompetencje w zakresie:

Wdrażania i rozwoju oprogramowania

Infrastruktury IT

Biznesowych rozwiązań IT.

 • JavaScript
 • Abap
 • C#
 • HTML
 • CSS
 • SQL
 • Python
 • Apache Cordova
 • SAPUI5
 • Angular JS
 • XSJS
 • Node.js
 • SAP Hana
 • VPN
 • firewall
 • proxy server
 • audyty bezpieczeństwa
 • TCP/IP
 • LAN
 • WAN
 • routing
 • switching
 • urządzenia Cisco, Juniper
 • Linux
 • Windows
 • Hyper-V
 • KVM
 • VMWare
 • Xen
 • Citrix
 • LDAP, Actve Directory
 • Windows Server, Hyper-V
 • Microsoft (Power BI)
 • SAP Business Objects
 • Microstrategy
 • Tableau
 • Tibco
 • QlikView
 • ETL (Informatica, SAP Data Services, Microsoft SSIS)
 • Hadoop
 • Spark
 • NoSQL
 • ElasticSearch
 • SAP HANA Vora
 • SAP BW
 • SAP CRM
 • SAP Hybris Cloud for Customer
 • SAP Hybris Commerce
 • SAP
 • MS Dynamics
 • SAP SRM
 • SAP Ariba