GDPR RODO - co to jest i jakie obowiązki nowa ustawa nakłada na firmy

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych GDPR/RODO

Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś

Nowe regulacje obowiązują od 25.05.2018 r.

Czym jest GDPR/RODO?

Kogo dotyczy i jakie wprowadza zmiany?

rozporządzenie rodo

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), znane także jako GDPR (General Data Protection Regulation) ma dotyczyć każdej firmy przetwarzającej dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Konsekwencje związane z niedostosowaniem się do nowego prawa mogą okazać się kosztowne zarówno operacyjnie, jak i wizerunkowo. Dlatego Twoje przedsiębiorstwo powinno rozpocząć przygotowania do wdrożenia RODO  już teraz.

Na tej stronie dowiesz się czym jest nowe rozporządzenie i z jakimi nowymi obowiązkami się wiąże.

Co warto wiedzieć o GDPR/RODO?

gwiazdki

Czym jest GDPR/RODO?

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, wprowadzające nowe przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

flags

Jakie kraje obejmuje?

GDPR ujednolica zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

company

Jakich podmiotów dotyczy?

Regulacje mają dotyczyć wszystkich podmiotów, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej lub takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE.

Rozporządzenie wprowadza wysokie kary za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i niezastosowanie się do nowych obowiązków.

Jakiego rodzaju zmiany wprowadza GDPR/RODO?

 • Nowe obowiązki dla administratorów danych
 • Nowe prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Nowe obowiązki przy przetwarzaniu danych „na dużą skalę”
 • Nowe wysokości kar za nieprzestrzeganie obowiązków
 • Bardziej surowe sankcje za naruszenie ochrony danych osobowych
 • Nowe uprawnienia organu nadzorczego, które mogą działać na niekorzyść podmiotu przetwarzającego dane

Jakie nowe obowiązki
czekają Twoją firmę?

 • Opracowanie planów awaryjnych na wypadek wykrycia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych
 • W określonych ustawą przypadkach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • Dostosowanie klauzul zgód do nowych przepisów
 • Przygotowanie środowiska IT pod GDPR/RODO
 • Przygotowanie procedur i polityki wewnętrznej porządkującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

Kto w Twojej organizacji powinien zapoznać się z GDPR/RODO?

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Dyrektorzy i managerowie ds. CRM i IT.
 • Pracownicy działów Complience.
 • Pracownicy działów marketingu, sprzedaży i HR.
 • Specjaliści e-commerce.
 • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych.
 • Wewnętrzni prawnicy w przedsiębiorstwach.
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie (tzw. procesory).
 • Wszystkie inne osoby zajmujące się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych.

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Zapewniamy uniwersalne rozwiązanie
GDPR/RODO, w ramach którego:

 • Audyt

  GDPR PL 1

  Przeprowadzimy audyt Twojej struktury IT pod kątem nowych wymogów GDPR/RODO

 • Niezbędne narzędzia

  GDPR PL 2

  Wyposażymy Twoje środowisko IT w narzędzia wspomagające spełnianie wymogów GDPR/RODO takich jak: komunikacja z klientem, rejestr czynności przetwarzania, składanie informacji o naruszeniu i inne

 • Rozwiązania techniczne

  GDPR PL 3

  Wdrożymy dopasowane rozwiązania techniczne, które pozwolą Ci w pełni zabezpieczyć przetwarzane dane

 • Monitoring systemów

  GDPR PL 4

  Zapewnimy Ci stały monitoring systemó przetwarzania danych i wdrożenie narzędzi alarmujacyh o ewentualnych nieprawidłowościach

 • Raporty bezpieczeństwa

  GDPR PL 5

  Dostarczymy Ci regularne raporty bezpieczeństwa wdrożonej struktury IT

Gwarantujemy utrzymanie rozwiązań i dostosowanie ich na wypadek powstania nowych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Sprawdź w czym możemy Tobie pomóc

Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży:

Adres email

Telefon (opcjonalnie)

Masz pytanie?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania z Tobą kontaktu i realizacji Twojego zapytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, w celach marketingowych. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na używanie przez Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.

 • Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.
 • Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iod@apollogic.com.
 • Twoje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między nami, a także w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.).
 • Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, jest Twoja dobrowolna zgoda.
 • W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.
 • Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych.
 • Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać z treści Twojego zapytania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe spółce apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy – która jest naszą spółką powiązaną specjalizującą się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT z obszaru mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości, AI oraz Machine Learning.
 • Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt albo otrzymywać od nas materiały marketingowe.
 • W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.
 • Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.
 • Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 • Możesz żądać przeniesienia swoich danych.
 • Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tomasz Radomski

Dyrektor Sprzedaży

Nasi Partnerzy

logo_ATERIS_krotkie

Interesuje Cię podobna tematyka?