Rozwiązania finansowo-księgowe

Bezpieczne i sprawne zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Narzędzia dla działów finansowych i prawnych

JPK

Jednolity Plik Kontrolny

Kompleksowa obsługa raportów finansowo-księgowych upraszczająca proces kontroli podatkowej

white list

Biała lista

Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego i NIP kontrahentów w celu dochowania należytej staranności

split payment

Split payment

Wybór jednej z dostępnych form rozliczenia – za pomocą płatności podzielonej lub standardowej

zatory płanicze finansowe

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Dostosowanie systemu SAP spełniając założenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym w transakcjach handlowych

mssf16

MSSF’16

Zarządzanie umowami leasingowymi zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

konwerter walutowy

Konwerter walutowy

Automatyczne
uzupełnianie kursów walut
w systemie SAP

RODO

RODO

Audyt struktury IT, monitoring systemów przetwarzania danych i wdrożenie narzędzi powiadamiających o wystąpieniu nieprawidłowości

Chcesz dostosować procedury finansowo-księgowe w swojej organizacji do wytycznych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, spełniać obowiązki raportowe wewnątrz jednego systemu, integrować dane firmowe pochodzące z wielu źródeł, automatyzować procesy i zwiększyć efektywność codziennych działań?

Wybierz autorskie rozwiązania od Apollogic!

Korzyści dla przedsiębiorców

Pełna zgodność z prawem

Pełna zgodność z prawem

Rozwijamy nasze rozwiązania i dostosowujemy je do regulacji prawnych obowiązujących w kraju i Unii Europejskiej

płynność procesów finansowych

Bezpieczeństwo

Korzystając z naszych rozwiązań zachowasz płynność procesów finansowych i przepływu danych w organizacji

natychmiastowy dostęp do danych

Dostępność

Narzędzia od Apollogic zapewniają komfort codziennej pracy i znacząco upraszczają kontrole organów podatkowych dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych

powered by bi sql

Automatyzacja procesów

Poprzez zintegrowanie rozwiązań z procesami finansowo-księgowymi zminimalizujesz ryzyko związane z ręcznym wprowadzaniem danych

Poznaj całą rodzinę rozwiązań finansowo-księgowych dla firm

Dlaczego Apollogic?

Rozwiązania księgowe

Jako oficjalny Partner SAP mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów SAP

Oferujemy możliwość dostosowania naszych rozwiązań do potrzeb Twojej organizacji

Nasi konsultanci to certyfikowani eksperci z zakresu finansów i księgowości

Integrujemy autorskie narzędzia z infrastrukturą istniejącą w Twojej firmie

Przeprowadzamy pełne wdrożenia, od analizy potrzeb klienta, poprzez testy rozwiązania, aż do szkolenia użytkowników końcowych

Rozwiązania wyróżnia prosty i przyjazny w obsłudze interfejs