Klauzula informacyjna

Informacje ogólne

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.
 2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (ewentualnie przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę).
 4. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda.
 5. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.
 6. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych.
 8. Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać ze specyfiki procesów biznesowych, możemy również udostępnić Twoje dane osobowe naszym spółkom powiązanym: apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy – specjalizującej się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT z obszaru mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości, AI oraz Machine Learning, a także Apoq Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział (względnie do zakończenia kolejnych rekrutacji, o ile udzieliłeś/aś zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 11. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 12. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.
 13. Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.
 14. Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 15. Możesz żądać przeniesienia swoich danych.
 16. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
 3. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział (względnie do zakończenia kolejnych rekrutacji, o ile udzieliłeś/aś zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 7. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.