Zapytaj o projekt:

Search

ESG – cele zrównoważonego rozwoju wg Apollogic

Raportowanie ESG dotyczy szeregu kwestii związanych z dbałością o środowisko, wyrównywaniem szans na rynku pracy czy transparentnymi zasadami zarządzania firmą. Wśród licznych czynników, które powinny zostać uwzględnione w raporcie ESG, znajdują się informacje o tym, czy przedsiębiorstwo neutralizuje emisje dwutlenku węgla, zmniejsza zużycie wody w całym cyklu produkcyjnym, wdraża polityki zapobiegające wykluczeniu społecznemu i przeciwdziała korupcji. Standardy raportowania ESG są częścią większych zmian regulacyjnych wprowadzanych przez instytucje europejskie, jednak idea raportowania niefinansowego w niedalekiej przyszłości może szybko rozprzestrzenić się poza obszar krajów objętych prawodawstwem unijnym.

Raportowanie ESG w myśli nowych przepisów CSRD w pierwszej kolejności dotyczyć będzie największych podmiotów. Projekt dyrektywy wprowadza szersze obowiązki sprawozdawcze dla dużych spółek i dużych grup kapitałowych od 2024 roku. Zakres ten będzie się stopniowo powiększał i od 2026 roku obejmie małe i średnie spółki giełdowe.

Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) nie są już "miłymi dodatkami" w zarządzaniu inwestycjami - są podstawą analizy inwestycyjnej

António Guterres, Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Apollogic postrzega cele zrównoważonego rozwoju jako integralną część naszej strategii biznesowej. Jesteśmy przekonani, że dbanie o środowisko, społeczność oraz odpowiednie zarządzanie to nie tylko obowiązek, ale również szansa na budowanie trwałej i stabilnej przyszłości dla naszej firmy oraz dla społeczeństwa jako całości. Dążymy do transparentności w naszych działaniach i chcemy dzielić się informacjami na temat naszych postępów, wyzwań oraz celów.

Jak realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju?

koniec z ubóstwem zero głodu

 • Dbamy o godziwe warunki zatrudnienia, zapewniając pracownikom uczciwe wynagrodzenie, dostęp do świadczeń socjalnych oraz możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracownicy Apollogic angażują się w prace wolontariackie, w tym m. in. w akcje Szlachetnej Paczki, która walczy z ubóstwem wśród polskich rodzin i seniorów.
 • Zapewniamy pomoc materialną dla obywateli Ukrainy dotkniętej wojną.
 • Cyklicznie wspieramy Polską Akcję Humanitarną, która pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych, spowodowanych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi.
 • Minimalizujemy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów i współpracę z dostawcami odpowiedzialnymi społecznie.
 • W swoich działaniach nie pomijamy zwierząt, dlatego co roku organizujemy zbiórki żywności dla podopiecznych z Przytuliska u Wandy w Przyborówku, Ruścu i Brodziszewie.

dobre zdrowie i jakość życia

 • Promujemy wśród naszych pracowników aktywność fizyczną, zdrowe nawyki żywieniowe oraz profilaktykę zdrowotną oferując benefity w postaci kart sportowych oraz pakietów medycznych.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i dobro pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz dostarczanie niezbędnych środków ochrony osobistej.
 • Dzięki zaangażowaniu Inżynierów IoT z RapidLab i użyciu drukarek 3D mogliśmy wesprzeć grupy zawodowe znajdujące się na pierwszym froncie walki z pandemią, przekazując przyłbice ochronne dla wielkopolskich lekarzy, pielęgniarzy i sanitariuszy.
 • Stworzyliśmy urządzenie IoT zliczające osoby oraz monitorujące temperaturę ciała w środkach transportu publicznego i budynkach z wykorzystaniem Edge AI.
 • Bierzemy udział w projekcie World Community Grid, który wspiera naukowców w poszukiwaniu skuteczniejszych metod leczenia COVID-19, nowotworów, AIDS czy chorób tropikalnych.
 • Pracownicy Apollogic mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego we współpracy z MOCodajanią.
 • Promujemy aktywność sportową, dlatego jesteśmy założycielem i sponsorem drużyny piłkarskiej FC Apollogic.
 • Jako członek społeczności lokatorskiej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczymy w corocznej sportowej rywalizacji „Parkowy Szał Kilometrowy” będącej elementem ekokultury PPNT.

Liczenie ludzi z monitorowaniem temperatury ciała

Wspierany przez nas projekt World Community Grid staje się częścią Krembil Research Institute

W czasach kryzysu nie skupiamy się na ograniczeniach, tylko szukamy rozwiązań

dobra jakość edukacji

 • Inwestujemy w rozwój zawodowy i szkolenia pracowników, co przyczynia się do podnoszenia ich kompetencji i umiejętności. Zapewniamy możliwość zdobywania certyfikatów od naszych partnerów technologicznych.
 • Zapewniamy szkolenia onboardingowe dla nowych pracowników.
 • Podczas pandemii administratorzy IT z Apollogic wspierali uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w przejściu w tryb nauki online, oferując bezpłatne wsparcie we wdrożeniu usługi Office 365 A1, udostępnionej przez firmę Microsoft.
 • Wzięliśmy udział w akcji „Każdy komputer się przyda” koordynowanej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w ramach której przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prywatne przekazują komputery stacjonarne, laptopy i tablety do poznańskich szkół.
 • Jesteśmy partnerem edukacyjnym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Office 365 dla Edukacji. Bezpłatne wdrożenie dla Twojej szkoły!

Sprzęt Apollogic wspiera World Community Grid

Apollogic partnerem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dobra jakość edukacjidobra jakość edukacji

 • Inwestujemy w rozwój zawodowy i szkolenia pracowników, co przyczynia się do podnoszenia ich kompetencji i umiejętności. Zapewniamy możliwość zdobywania certyfikatów od naszych partnerów technologicznych.
 • Zapewniamy szkolenia onboardingowe dla nowych pracowników.
 • Podczas pandemii administratorzy IT z Apollogic wspierali uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w przejściu w tryb nauki online, oferując bezpłatne wsparcie we wdrożeniu usługi Office 365 A1, udostępnionej przez firmę Microsoft.
 • Wzięliśmy udział w akcji „Każdy komputer się przyda” koordynowanej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w ramach której przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prywatne przekazują komputery stacjonarne, laptopy i tablety do poznańskich szkół.
 • Jesteśmy partnerem edukacyjnym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

wzrost gospodarczy i godna pracainnowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • Jesteśmy częścią inicjatywy HPC4Poland będącego Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych.
 • Jako członek konsorcjum Digital Innovation Hub DIH4Future świadczymy usługi kompleksowego doradztwa w dziedzinie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw przy wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, mieszanej rzeczywistości i analizy predykcyjnej.
 • Nasi Konsultanci jako jedni z pierwszych w Polsce już w 2020 r. uzyskali certyfikację ADMA, która potwierdziła ich kompetencje i pozwoliła zrealizować pierwsze projekty dla firm zainteresowanych wsparciem w budowie mapy drogowej cyfrowej transformacji.
 • W Apollogic specjalizujemy się w tworzeniu autorskich rozwiązań IT i wdrażaniu oprogramowania biznesowego, które automatyzuje procesy i usprawnia przepływy pracy w organizacji.
 • Aby w pełni odpowiadać potrzebom naszych Klientów i dynamiczniej reagować na pojawiające się cały czas nowe technologie, stworzyliśmy niezależne marki skupiające kluczowe kompetencje w obszarach internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i mieszanej rzeczywistości. Specjaliści każdej z nich wspierają kompetencyjnie projekty prowadzone przez Apollogic na całym świecie, dodatkowo oferując własne rozwiązania wspomagające cyfrową transformację.
 • RapidLab to zespół pasjonatów IoT i Edge AI, którzy skupiają się na prototypowaniu, projektowaniu sprzętu, tworzeniu firmware’u i integracji chmury IoT.
 • W theBlue.ai tworzymy i rozwijamy produkty i moduły oparte o sztuczną inteligencję.
 • Jako oficjalny Partner SAP, Microsoft, AWS, NVidia i Raspberry Pi wdrażamy i integrujemy rozwiązania czołowych liderów oprogramowania biznesowego, równocześnie tworząc własne aplikacje chmurowe wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji, IoT i mieszanej rzeczywistości.
 • Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu doradzamy organizacjom w dziedzinie cyfrowej transformacji przy wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, mieszanej rzeczywistości i analizy predykcyjnej.
 • Tworzymy autorskie aplikacje biznesowe wspierające działy finansowe, sprzedażowe i prawne, prowadzimy audyty IT oraz świadczymy usługi konsultingowe dla firm chcących automatyzować przepływy pracy.
 • Dbamy o to, aby oferowane miejsca pracy zapewniały uczciwe wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy, godziny pracy zgodne z przepisami oraz szanse rozwoju zawodowego dla pracowników.
 • Dążymy do eliminacji wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i promujemy równość szans dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności.
 • Inwestujemy w rozwój umiejętności swoich pracowników poprzez oferowanie szkoleń, kursów oraz programów rozwojowych.
 • Utrzymujemy uczciwe relacje z Dostawcami i Partnerami Biznesowymi, zapewniając im godziwe warunki handlowe oraz przestrzeganie praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw.
 • Angażujemy się w inicjatywy społeczne i programy CSR, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności, tworzenia miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców.
 • Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym Partnerem Biznesowym,
 • Wspieramy transformację cyfrową naszych Klientów dostarczając usługi i rozwiązania w różnych modelach na najwyższym poziomie, zapewniające im bezpieczeństwo i ciągłość działania biznesu, w oparciu o elastyczne modele rozliczeniowe.

HPC4Poland

DIH4Future Cyfrowa Transformacja
Industry 4.0

ADMA
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw w fabryki przyszłości

czysta woda i warunki sanitarneczysta i dostępna energiazrównoważone miasta i społeczeństwoodpowiedzialna konsumpcja i produkcjadziałania w dziedzinie klimatużycie pod wodążycie na lądzie

 • Nasze biura znajdują się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, który w ramach Europejskiego Zielonego Ładu realizuje szereg projektów wspierających transformację energetyczną, dekarbonizację i inwestycje w technologie niskoemisyjne.
 • Zużyty sprzęt elektroniczny odsprzedajemy lub przekazujemy do projektów takich jak World Community Grid wspierającego naukowców w poszukiwaniu skuteczniejszych metod leczenia COVID-19, nowotworów, AIDS czy chorób tropikalnych. World Community Grid staje się częścią Krembil Research Institute (apollogic.com)
 • W ramach polityki utylizacji zużyty sprzęt i odpady elektryczne jest podawana recyclingowi przez wyspecjalizowaną do tego firmę.
 • Prowadzimy wśród pracowników akcję informacyjną, mającą na celu edukację w temacie szeroko pojętych zmian nawyków konsumenckich oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
 • W naszym budynku sanitariaty są regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie technicznym, a także zaopatrzone w odpowiednie materiały higieniczne.
 • Posiadamy elektroniczny obieg dokumentów, celem którego jest skrócenie ścieżki papierowej i zmniejszenie zużycia papieru w firmie.
 • Używamy wody źródlanej w dyspenserach, z wymiennymi butlami, zamiast wody w butelkach jednorazowych. Pracownicy nie używają również jednorazowych, plastikowych sztućców i naczyń.
 • Rozwijamy innowacyjne technologie i nowe rozwiązania mające na celu poprawę zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
 • W ramach akcji Zielona Firma PPNT posadziliśmy drzewo na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 • Uwzględniamy w łańcuchu dostaw dostawców odpowiedzialnych społecznie.

pokój i sprawiedliwość i silne instytucje

 • Wprowadziliśmy politykę antykorupcyjną, która obejmuje zerową tolerancję dla wszelkich form korupcji w firmie oraz podejmujemy działania mających na celu zapobieganie korupcji w relacjach z kontrahentami i partnerami biznesowymi.
 • Zapewniamy uczciwość i transparentność we wszystkich aspektach swojej działalności, w tym w relacjach z Klientami, Pracownikami, Dostawcami oraz Interesariuszami Zewnętrznymi.
 • Przestrzegamy zasady poszanowania praw człowieka w miejscu pracy oraz w relacjach z zewnętrznymi interesariuszami, zapewniając godne warunki pracy, równość szans i brak dyskryminacji.
 • Działamy na rzecz budowania uczciwej i transparentnej gospodarki, poprzez przestrzeganie zasad etyki biznesu, transparentności finansowej oraz przeciwdziałanie nielegalnym praktykom gospodarczym.
 • Przekazaliśmy pomoc materialną dla obywateli Ukrainy dotkniętej wojną, w tym osobom wewnętrznie przesiedlonym i uchodźcom, którzy musieli opuścić swoje domy.
 • Wspieramy Polską Akcję Humanitarną.
 • Aktywnie uczestniczymy w pomocy firmom i osobom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

partnerstwa na rzecz celów

Współpraca z innymi firmami: Firma może angażować się w partnerstwa i inicjatywy branżowe, sektorowe lub międzynarodowe, które umożliwiają wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk.

inicjatywa firm rodzinnych
DIH4Future
krembil research institute
raspberry pi design partner
sap partner
Apollogic Microsoft Partner

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG z rozwiązaniami od SAP – 7 najczęściej zadawanych pytań

Weronika Cywińska-Kapela

Weronika Cywińska

Recruitment Manager

Dołącz do Apollogic

Zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj na wybrane stanowisko.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz rozwiązania szytego na miarę? Masz pomysł na własną aplikację?

Joanna Krasińska

Joanna Krasińska

Lead Nurturing & Growth Specialist