Zapytaj o projekt:

KLIENCI:

BRANŻA:

OBSZAR:

ZAKRES PRACY:

Lacroix Electronics
elektronika
ERP, finanse / logistyka
wdrożenie aplikacji

SYTUACJA WYJŚCIOWA:

W związku z wejściem w życie przepisów nakładających na przedsiębiorstwa obowiązek składania na wezwanie Jednolitych Plików Kontrolnych – sprawozdań zawierających szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz comiesięcznego raportowania informacji dotyczących księgowań związanych z podatkiem VAT – konieczne jest wdrożenie aplikacji obsługującej proces generowania plików zgodnie z wymaganiami ustawodawcy oraz wysyłki drogą elektroniczną do odpowiednich organów.

Po zapoznaniu się z rozwiązaniami wykorzystywanymi w systemie SAP określono zakres implementowanego rozwiązania. Po wdrożeniu przeprowadzono testy oraz zapewniono wsparcie podczas pierwszych wysyłek raportu.

NASZE ROZWIĄZANIE:

  • Aplikacja oparta o bazę danych HANA w technologii SAP UI5
  • Obsługuje całość procesu począwszy od generowania, szyfrowania po wysyłkę pliku w jednej aplikacji. Pomyślna wysyłka potwierdzona jest poprzez Urzędowe Poświadczenie Odbioru (tzw. UPO), które można pobrać bezpośrednio z aplikacji
  • Interfejs użytkownika jest zgodny z wytycznymi SAP Fiori, co gwarantuje intuicyjność i prostotę obsługi

REZULTATY:

  • Przedsiębiorstwo jest w stanie w całości spełnić wymagania nałożone przez przepisy prawne
  • Aplikacja wykorzystuje moce obliczeniowe bazy danych HANA przez co system nie jest dodatkowo obciążony
  • Wygenerowane raporty mogą zostać wykorzystane dla innych celów wewnątrz przedsiębiorstwa

TECHNOLOGIE / NARZĘDZIA:

SAP UI5, HANA database, XSJS