Zapytaj o projekt:

Search

SAP ERP

Zintegrowany system wspierający zarządzanie firmą

System ERP to szerokie pojęcie obejmujące wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, w których mamy do czynienia z zasobami – zarówno ludzkimi, jak i finansowymi, rzeczowymi czy informacyjnymi. System informatyczny wspierający zarządzanie organizacją jest potężnym narzędziem będącym źródłem przewagi konkurencyjnej.

SAP ERP obejmuje następujące obszary funkcjonalne

Finanse i kontroling

Finanse i kontroling

Moduł FI i CO

Moduł rachunkowości finansowej odpowiada za zarządzanie środkami pieniężnymi firmy i dostarczanie danych transakcyjnych. Dzięki automatyzacji procesów księgowych, system umożliwia szybkie wykonywanie sprawozdań i raportów. System księgowy zapewnia także kontrolę nad budżetem i płynnością finansową.

Zakres modułu:

 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Kontroling
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie inwestycjami
Sprzedaż i dystrybucja - moduł sd

Sprzedaż i dystrybucja

Moduł SD

Ten moduł pozwala podnieść efektywność procesów sprzedaży i dystrybucji w firmie. Poprzez funkcje takie jak: prowadzenie rejestru klientów, gromadzenie i analizowanie danych sprzedażowych oraz organizacja dystrybucji, aplikacja przyczynia się do budowania długotrwałych relacji z kontrahentami.

Zakres modułu:

 • Obsługa odbiorców
 • Wysyłka towaru
 • Fakturowanie
 • Windykacja należności
 • Identyfikacja szans rynkowych
 • Analizy sprzedażowe
Łańcuch dostaw - moduł mm

Łańcuch dostaw

Moduł MM

System SAP ERP wspomaga procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, w tym: planowanie, zaopatrzenie i gospodarowanie zapasami. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala na obniżenie kosztów zakupów, magazynowania i produkcji, udoskonala proces obsługi odbiorców oraz usprawnia współpracę z dostawcami.

Zakres modułu:

 • Gospodarka materiałowa
  i zaopatrzenie
 • Gospodarka magazynowa
 • Planowanie produkcji
 • Gospodarka remontowa
  i utrzymanie ruchu
 • Zarządzanie jakością
Olga Langowska

Każda organizacja dąży do zyskanie przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest dynamiczna analiza i szybkie podejmowanie decyzji. Nie ma czasu na długotrwałe przetwarzanie danych biznesowych i oczekiwanie na raporty przez kilka dni – takie dane są już nieużyteczne. Okazuje się, że kluczowe jest wsparcie inteligentnego systemu informatycznego, który da menadżerom narzędzia i najświeższe informacje o procesach zachodzących w firmie.
Gromadzenie firmowych danych oraz automatyzacja i upraszczanie kluczowych procesów biznesowych to podstawa do podejmowania właściwych decyzji operacyjnych.

Olga Langowska, Konsultantka SAP Finance

Dlaczego Twojej firmie potrzeby jest system ERP?

Systemy SAP ERP w wersji ECC nie są dla przedsiębiorców nowością – zintegrowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie organizacją funkcjonuje na rynku od wielu lat. Główny wysiłek producenta wkładany jest w jego wsparcie i utrzymanie ciągłości działania, a nie rozwijanie nowych funkcji. Wyzwaniem jest także dostosowanie modułów do dynamicznie ewoluujących wymagań biznesowych i prawnych, w szczególności w zakresie przepisów z obszaru finansowo-księgowego. Przedsiębiorstwa funkcjonują w zmieniającej się rzeczywistości, co musi znaleźć odzwierciedlenie w systemie. Stąd też pojawia się potrzeba wsparcia ze strony wiarygodnego partnera, który zapewni działanie oprogramowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Korzyści biznesowe

verified

Ujęcie najważniejszych procesów biznesowych wewnątrz jednego systemu

verified

Większa kontrola nad działalnością firmy

verified

Agregacja danych pochodzących z różnych działów przedsiębiorstwa

verified

Użytkownicy korzystają z ujednoliconej bazy danych

Nasza oferta

Transformacja cyfrowa firm

Wdrożenia

Dysponując wieloletnim doświadczeniem i znajomością rynku, naszym klientom proponujemy współpracę w zakresie dostosowania systemu SAP do zmieniających się przepisów prawnych.

konsulting

Konsulting

Nasi konsultanci śledzą zmiany w prawie i przygotowują rekomendacje dla użytkowników systemów, aby nowelizacje przepisów znalazły odzwierciedlenie w danym module.

Integrujemy rozwiązania finansowo-księgowe z Twoim systemem SAP

Rozszerzenia i integracje

Posiadamy kompetencje do utrzymywania systemów SAP i rozszerzania ich podstawowych funkcji, odpowiadając na bieżące potrzeby organizacji.

Chcesz przenieść swój biznes do systemu ERP nowej generacji?

Możliwości integracji SAP ERP

Integracja z najnowszymi rozwiązaniami z portfolio produktów SAP

Integracja z najnowszymi rozwiązaniami z portfolio produktów SAP

System SAP ECC, pomimo iż funkcjonuje na rynku od wielu lat, jest otwarty na integracje z najnowszymi technologiami SAP. Możliwe jest połączenie wybranych modułów z innymi systemami w infrastrukturze SAP i czerpanie korzyści z rozwiązań zbudowanych na fundamencie bazy danych SAP HANA czy też z nowoczesnego raportowania.

Integracja z rozwiązaniami dla działów finansowo-księgowych

Integracja z autorskimi produktami dla działów finansowo-księgowych

Dzięki technologiom chmurowym pojawiają się możliwości elastycznej transmisji danych, jak ma to miejsce w rozwiązaniu obsługującym generowanie oraz wysyłkę raportów JPK, czy też w narzędziu służącym do kontroli statusu podatnika oraz jego rachunków w elektronicznej bazie Ministerstwa Finansów – białej liście podatników VAT.

Potrzebujesz wsparcia dla swojego systemu SAP?

lub zadzwoń