SAP ERP

Zintegrowany system wspierający zarządzanie firmą

Jaki zintegrowany system klasy ERP jest jednym z największych i najpopularniejszych na świecie? System zarządzania przedsiębiorstwem SAP ERP. To komplementarne rozwiązanie, które posiada szeroki zakres funkcjonalności wspierających firmy w procesach zarządczych i podejmowaniu decyzji biznesowych. Możliwość rozwoju oprogramowania, rozszerzenia o nowe aplikacje i funkcje, a także elastyczność systemu SAP ERP pozwalają dopasować go do indywidualnych potrzeb klientów i specyfiki biznesu.

Oprogramowanie dla firm SAP ERP obsługuje wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa:

Sprzedaż i dystrybucja (moduł SD)

System SAP ERP pozwala podnieść efektywność procesów sprzedaży i dystrybucji w firmie. Dzięki funkcjom takim jak: prowadzenie rejestru klientów, gromadzenie i analiza danych sprzedażowych oraz organizacja dystrybucji, moduł przyczynia się do budowania długotrwałych relacji oraz lojalności wśród klientów.

W zakres modułu sprzedaży i dystrybucji wchodzą:

 • Obsługa odbiorców
 • Wysyłka towaru
 • Fakturowanie
 • Windykacja należności
 • Identyfikacja szans rynkowych
 • Analizy sprzedażowe

System HR, system kadrowo-płacowy SAP (SAP HR/SAP HCM/moduł HR)

Moduł SAP HR odpowiada za zintegrowane zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. System pozwala na obsługę niemal wszystkich procesów wykonywanych przez działy kadrowe, obniżając tym samym koszty ich utrzymania.

W zakres modułu kadrowo-płacowego wchodzą:

 • Obsługa procesów administracyjnych w tym: rejestr danych pracowników, zarządzanie zaświadczeniami, wysyłka danych do urzędów
 • Zarządzanie i dokumentowanie czasu pracy
 • Rozliczanie płac i zarządzanie wynagrodzeniami
 • Obsługa procesów rekrutacyjnych
 • Oceny pracowników
 • Zarządzanie ścieżkami kariery – planowanie szkoleń, zarządzanie kompetencjami
 • Rozliczanie podróży służbowych

Finanse i kontroling (moduły FI/AA/TR, CO, PS/IM)

Obszar odpowiada za efektywne zarządzanie finansami firmy i pozwala na dostarczanie rzetelnych danych finansowych. Dzięki automatyzacji procesów księgowych, moduł umożliwia szybkie wykonywanie sprawozdań i raportów. System księgowy zapewnia także kontrolę nad budżetem i płynnością finansową.

W zakres modułu finanse i kontroling wchodzą:

Łańcuch dostaw (moduły MM, WM, PP, QM, PM)

System SAP ERP wspomaga procesy logistyczne w firmie, w tym: planowanie, zaopatrzenie i gospodarowanie zapasami. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala na obniżenie kosztów zakupów, magazynowania i produkcji, a także usprawnienie procesu obsługi odbiorców oraz lepszą współpracę z dostawcami.

 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Kontroling
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie inwestycjami

W zakres modułu łańcucha dostaw wchodzą:

 • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie
 • Gospodarka magazynowa
 • Planowanie produkcji
 • Gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu
 • Zarządzanie jakością

Nasza oferta

 • Integracja w obszarze ERP,
 • Rozszerzenie o nowe funkcjonalności dzięki SAP HANA Cloud Platform,
 • Dostosowanie systemu do specyfiki działalności,
 • Migracja na SAP HANA,
 • Usługi doradcze.

Korzyści biznesowe

Zintegrowany system

Rozwiązanie obsługuje wszystkie obszary funkcjonowania firmy jak: finanse i kontrolling, procesy logistyczne, sprzedaż i dystrybucja, zarządzanie kadrami itd.

Kontrola budżetu i płynności finansowej

Moduł księgowy umożliwia nadzorowanie budżetu, tworzenie prognoz kosztowych i przepływowych, a także wspiera planowanie finansowania działalności.

Kompleksowe wsparcie sprzedaży

Moduł sprzedażowy wspomaga aktywności związane ze sprzedażą i dystrybucją, poprawia relacje z klientami i pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Zaszyta wiedza

W systemie zostały zaszyte najlepsze praktyki biznesowe, które podlegają modyfikacji, a także baza procesów referencyjnych budowana przez ponad 30 lat obecności firmy SAP na rynku.

Efektywna gospodarka zapasami

Obszar łańcucha dostaw optymalizuje zarządzanie zapasami magazynowymi, przyczyniając się do obniżenia kosztów magazynowania.

Zintegrowane zarządzanie kadrami

System HR pozwala na efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i sprawną administrację kadr.