Zapytaj o projekt:

Biała lista podatników

Dochowaj należytej staranności współpracując
z kontrahentem

Czym jest biała lista podatników VAT?

Nowelizacja przepisów zobowiązała przedsiębiorców do weryfikowania poprawności rachunku bankowego, na który wykonywana jest płatność. Rozszerza to katalog należytej staranności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej pory wystarczające było sprawdzenie statusu podatnika. Wskutek zmiany przepisów pojawia się potrzeba weryfikacji kontrahentów w szerszym zakresie, w trakcie wykonywania wielu codziennych czynności księgowych. Automatyzacja tego działania pozwoli zachować płynność procesów i przepływu danych. Dzięki przechowywaniu historii sprawdzeń, w systemie pozostaje dowód na wypadek kontroli podatkowej.

Rozwiązanie White List Apollogic

Pomocna historia zapytań

White List Apollogic pozwala na automatyczne wysyłanie z systemu SAP zapytań do bazy Krajowej Administracji Skarbowej i VIES, odebranie odpowiedzi oraz zapisanie ich w systemie.

Integracja z Twoimi procesami

Narzędzie może być aktywne podczas wykonywania codziennych procesów np. wprowadzania faktury czy tworzenia zleceń płatniczych. Rozwiązanie umożliwia sprawdzenie wszystkich kontrahentów występujących w bazie. Opcjonalnie istnieje możliwość blokowania kontrahentów negatywnie zweryfikowanych.

Zawsze aktualne dane

White List Apollogic pozwala na dodanie funkcjonalności zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, np. możliwości sprawdzenia statusu NIP dla dostawców w danym okresie rozliczeniowym.

Dla kogo adresowane jest to rozwiązanie?

Specjalistów z zakresu księgowości wykonujących płatności

Osób odpowiedzialnych za utrzymanie danych podstawowych w systemie

Pracowników działu handlowego wprowadzających faktury oraz tworzących zamówienia, kontrakty i zakupowe umowy ramowe

White List

Zobacz ofertę i poznaj dostępne moduły

Korzyści biznesowe

Regularne sprawdzanie statusów zautomatyzuje weryfikację kontrahentów – rachunku bankowego i NIP. Procesy finansowe pozostaną niezakłócone, co pozwoli na utrzymanie aktualnej bazy kontrahentów zgodnej z białą listą podatników i bazą VIES.

Rozwiązanie White List Apollogic przechowuje historię weryfikacji kontrahenta z dowolnego dnia, co w razie kontroli stanowić może dowód dopełnienia należytej staranności w zakresie weryfikacji podatników.

Nasza oferta

Możliwość dodania funkcjonalności zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami

Integracja White List Apollogic
z Twoim systemem SAP

Potrzebujesz więcej informacji?

Sales Manager

Dawid Kornacki

+48 882 656 647

Chcesz zintegrować White List z Systemem SAP?

Skontaktuj się z nami!

    Wypełnienie poniższego formularza oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na wykorzystanie tych informacji w celach kontaktowych, a jeżeli wynika to z treści zapytania – także w celach marketingowych, przez Apollogic Sp. z o.o. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajduje się w klauzuli informacyjnej oraz w naszej polityce prywatności.

    Imię i nazwisko

    Firmowy e-mail

    Telefon (opcjonalnie)