Zapytaj o projekt:

Search

ADMA

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw w fabryki przyszłości

ADMA - Advanced Manufacturing
DIH4Future
Company Logo Apollogic

ADMA to inicjatywa Komisji Europejskiej, która skupia się na oferowaniu wsparcia firmom produkcyjnym i przetwórczym chcącym wykorzystać najnowsze rozwiązania w dziedzinie cyfrowej transformacji. ADMA to skrót od Advanced Manufacturing oznaczający fabryki przyszłości, czyli takie, które stosują innowacyjne procesy produkcyjne oraz dbają o zrównoważony rozwój i społeczny aspekt swojej działalności.

ADMA w Polsce promowana jest przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która rejestruje i certyfikuje doradców cyfrowej transformacji, łącząc ich z przedsiębiorstwami, chcącymi skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Konsultanci Apollogic jako jedni z pierwszych w Polsce już w 2020 r. uzyskali certyfikację ADMA, która potwierdziła ich kompetencje i pozwoliła zrealizować pierwsze projekty dla firm zainteresowanych wsparciem w budowie mapy drogowej cyfrowej transformacji.

Nasza oferta

Metodologia ADMA składa się z trzech etapów. Oferujemy wsparcie na każdym z nich:

Audyt ADMA

Audyt ADMA

czyli ocena dojrzałości cyfrowej; wykonywany jest w siedmiu obszarach:

  • Zaawansowane Technologie Produkcji
  • Cyfrowa Fabryka
  • EKO Fabryka
  • Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (End-to-End)
  • Organizacja skoncentrowana na człowieku
  • Inteligentna produkcja
  • Otwarta fabryka zorientowana na łańcuch wartości
Audyt ADMA - ocena dojrzałości cyfrowej w siedmiu obszarach

Audyt ADMA ma na celu ustalenie dojrzałości przedsiębiorstwa w każdym z powyższych obszarów. Nasi eksperci badają procesy i rozmawiają z przedstawicielami różnych działów w firmie zwracając szczególną uwagę na różnice w ich postrzeganiu wśród pracowników poszczególnych działów. Na koniec audytu zarząd firmy otrzymuje również pogłębiony feedback wraz z rekomendacjami i zidentyfikowanymi obszarami do poprawy. Dodatkowo nasi eksperci wskażą, jak mierzyć postęp w procesie transformacji w kierunku fabryki przyszłości oraz w jaki sposób zdefiniować Kluczowe Wskaźniki Wydajności, aby właściwie ocenić powodzenie tego procesu.

ADMA
ADMA

Mapa Drogowa ADMA

informacje uzyskane w trakcie Audytu zbierane są w formie planu transformacji z uwzględnieniem badanych procesów. W planie tym wskazywane są rekomendowane technologie dla każdego z siedmiu obszarów transformacji i korzyści możliwe do uzyskania dzięki ich zastosowaniu. Wskazywane są interesujące benchmarki oraz opracowania i literatura odpowiednia dla właściwej firmie branży. Plan zawiera również zbiór partnerów i innych firm, mogących udzielić wsparcia wdrożeniowego na drodze do Fabryki Przyszłości.

Mapa Drogowa ADMA
ADMA
ADMA

Plan wdrożenia ADMA

w tym kroku mamy na celu identyfikację i analizę rozwiązań w ramach wybranych obszarów transformacji przedsiębiorstwa. Mając doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii nasi eksperci pomogą wybrać konkretne rozwiązania rynkowe, mające na celu dokonanie przełomu na poziomie całej firmy lub poszczególnego działu. Określany jest również podział ról i obowiązków pomiędzy pracowników firmy a zewnętrznych konsultantów i dostawców rozwiązań.

Plan wdrożenia ADMA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Eksperci ADMA wspierają firmy
w następujących obszarach:

Automatyzacja

Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych

Szybkie prototypowanie, cyfrowy bliźniak, digitalizacja

Szybkie prototypowanie, cyfrowy bliźniak, digitalizacja

Analiza danych, Big Data, Cloud computing, Edge Computing

Analiza danych, Big Data, Cloud computing, Edge Computing

druk 3d

Druk 3D

IIot

Przemysłowy Internet Rzeczy IIoT

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość,
wirtualna rzeczywistość

5G

Łączność w technologii 5G

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

ADMA - Fabryka przyszłości

W marcu 2021 PARP ogłosił start konkursu “Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.” Firmy, które otrzymają dofinansowanie będą mogły przeznaczyć wsparcie na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej i usługi doradcze związane z jej wdrożeniem.

Apollogic jako członek konsorcjum Digital Innovation Hub DIH4Future świadczy usługi kompleksowego doradztwa w dziedzinie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw przy wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, mieszanej rzeczywistości i analizy predykcyjnej. Nasi specjaliści od wielu lat wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w identyfikowaniu obszarów podatnych na cyfryzację, budują strategie wdrożeniowe i podpowiadają, jak usprawniać działania z pomocą najnowszych technologii, by dołączyć do grona dojrzałych cyfrowo przedsiębiorstw.

Chcesz wiedzieć jak zmienić swoją firmę w Fabrykę Przyszłości?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Tomasz Radomski

Tomasz Radomski

VP, Digital
Transformation Advisor