Big Data i IoT w systemach SAP

Czym jest IoT i jak łączy się z Big Data?

Już od dawna standardem jest dostęp do Internetu za pośrednictwem komputerów, telefonów czy maszyn. Coraz częściej jednak do sieci podłączane są również samochody, telewizory, zegarki, pralki, lodówki, żarówki, a także tworzone kompleksowe rozwiązania takie jak inteligentny budynek. Takie podejście daje możliwość monitorowania ich stanu czy aktywności, a nawet kontrolowania ich z każdego zakątka na Ziemi.

Zdalne zarządzanie urządzeniami zapewnia nie tylko wygodę, ale niesie ze sobą także oszczędności i generuje istotne zyski. Zebrane ze sprzętów dane można z kolei poddać analizie z wykorzystaniem technologii Big Data. Pozwala to na efektywną optymalizację procesów, jak również dostarczenie usług lepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz ograniczenie zaangażowania czynnika ludzkiego do niezbędnego minimum.

Big Data i IoT – idealna synergia

Rozwiązania Big Data i IoT mogą powstawać w oparciu o otwarte środowiska typu Hadoop i Spark oraz pozostałe kompatybilne z nimi narzędzia (Kibana czy Elasticsearch). Istnieje również możliwość stworzenia usług wykorzystujących nowatorskie produkty SAP, takie jak SAP HANA, SAP HANA VORA, SAP HANA Cloud Platform i biblioteki analityczne (PAL, BFL). 

Urządzenia i sensory generują ogromne wolumeny danych o różnorodnej strukturze. Powoduje to problemy z ich składowaniem, przetwarzaniem i analizowaniem. Z pomocą przychodzą rozwiązania Big Data, które pozwalają uporządkować dane. Analiza historycznych danych w połączeniu z analizą strumienia danych w czasie rzeczywistym i predykcją pozwala na szybką reakcję i podejmowanie najlepszych decyzji w możliwie najkrótszym czasie.

Smart Heating – autorskie rozwiązanie Apollogic

Smart heating to moduł Smart Home/Office (inteligentny budynek). Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przy pomiarach zużycia ciepła w czasie rzeczywistym w celu podziału kosztu ogrzewania pomiędzy poszczególne jednostki rozliczeniowe. Jednocześnie system ten umożliwia dostęp do danych temperaturowych, cieplnych, wilgotności oraz ich analiz i wizualizacji w czasie rzeczywistym. 

Narzędzie znajduje zastosowanie w budynkach, w których występuje podział na różnych lokatorów, jak na przykład: spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, właściciele domów jednorodzinnych, najemcy biur i konglomeratów zrzeszających rozmaite podmioty.

Nasza oferta

  • Wdrażanie i rozwój rozwiązań IoT opartych o technologie SAP HANA/ SAP HANA Cloud Platform/ SAP HANA VORA
  • Wdrażanie i rozwój rozwiązań IoT opartych o technologie Apache Spark/ Hadoop, Kibana, Elasticsearch, biblioteki analityczne (PAL, BFL)
  • Tworzenie i rozwój rozwiązań Big Data IoT dostosowanych do indywidualnych potrzeb firm
  • Prototypowanie urządzeń IoT
  • Dostęp do analiz Big Data z urządzeń IoT

Korzyści biznesowe

Lepsza kontrola procesów

Integracja IoT z Big Data zapewnia lepszy wgląd w dane, co przyczynia się do poprawy wydajności, zmniejszenia awaryjności i czasu reakcji, a także podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Zdolność do podejmowania mniej ryzykownych decyzji biznesowych wzrasta, dzięki możliwości analizowania najbardziej aktualnych informacji, jak również w oparciu o wiedzę z danych historycznych.

Automatyzacja procesów

Duża część procesów ulega automatyzacji, a dzięki analizie danych historycznych i uczeniu maszynowym wiele decyzji może być podejmowanych automatycznie.

Możliwość przetwarzania ogromnej ilości danych

Rozwój technologii, zwłaszcza algorytmów analitycznych, daje możliwość wdrożenia nowych, bardzo skutecznych metod eksploracji danych.