SAP Ariba ☝ nowoczesna platforma zakupowa SRM w chmurze ☁

SAP Ariba

Nowoczesna platforma SAP SRM w chmurze

Czym jest SAP Ariba?

SAP Ariba to udostępniona w chmurze platforma zakupowa SRM łącząca cloudowe aplikacje obsługujące procesy zakupowe i fakturowanie z największą, biznesową siecią handlową – Ariba Network – umożliwiającą wyszukiwanie, komunikowanie się i współpracę z partnerami biznesowymi.

Ariba jest rozwiązaniem dedykowanym zarówno firmom zakupowym jak i sprzedażowym. Niezależnie od ich rozmiaru, przyłączenie do Ariba Network umożliwia im odnajdywanie, komunikację i współpracę z partnerami handlowymi z dowolnego urządzenia o dowolnym czasie, wspierając procesy zakupowe, sprzedażowe, jak i zarządzanie swoimi środkami w sposób wydajny i bardziej efektywny.

Platforma zakupowa SAP Ariba usprawnia procesy zakupowe typu Business-to-Business, minimalizując powiązane z nimi obciążenia – opóźnienia w płatnościach, niewykorzystane okazje i promocje, zawyżone koszty operacyjne, a także marnowane zasoby i czas, wynikające z ograniczonej przejrzystości całego procesu jak i nieefektywnej kolaboracji, często opartej na papierowych dokumentach.

Ograniczenie powyższych zjawisk prowadzi do lepszej kontroli nad wydatkami i zmniejszenia zagrożeń z nimi związanych, optymalizacji przepływu środków, a od strony sprzedawców do zwiększenia obrotów i zysków handlowych.

Obszary funkcjonalne SAP Ariba

Należą do nich narzędzia i usługi wspomagające analityków w generowaniu i zarządzaniu kompleksowymi raportami na temat wydatków, na przykład: ile środków pieniężnych, kto i w jakim celu wydaje w firmie? Gdzie szukać oszczędności? Ariba Spend Analysis uzyskuje odpowiedzi na tego typu pytania na podstawie danych zebranych z systemów i źródeł w organizacji, które mogą zostać dalej poddane uporządkowaniu, agregacji czy wzbogacaniu.

Darmowa usługa wiążąca potrzeby zakupowe z ofertami dostawców, usprawniając proces wyszukiwania i analizowania potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy zakupowe w prosty sposób definiują swoje zapotrzebowanie, uzyskując natychmiastowy dostęp do zakwalifikowanych przez SAP Ariba ofert. Firmy sprzedażowe zaś, bez żadnych dodatkowych kosztów, udostępniają swoje oferty potencjalnym klientom dzięki Ariba Network.

Aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie kompleksowego procesu sourcingu w chmurze, poprzez tworzenie i zarządzanie on-line zapytaniami o informację (RFI), zapytaniami o oferty (RFP), jak i aukcje. W połączeniu z Ariba Discovery, rozwiązania te usprawniają i automatyzują wybór optymalnej oferty dla potrzeb i strategii zakupowych.

Platforma zakupowa automatyzuje i usprawnia zarządzanie kontraktami – pozwala na tworzenie, zatwierdzanie, organizowanie i analizę wydajności. Dzięki centralnemu monitorowaniu kontraktów, łatwiej jest kontrolować i utrzymywać zgodność przeprowadzanych zakupów z ich warunkami, a w razie potrzeby wprowadzić modyfikacje czy renegocjacje kontraktu.

Zestaw narzędzi umożliwia pracownikom dokonywanie zakupów w sposób znany z rozwiązań typu Business-to-Consumer, przy pomocy nowoczesnego, przystępnego interfejsu. Ariba może obsłużyć całość tego procesu w modelu Procure-to-Pay lub tylko jego część integrując się z istniejącymi w organizacji systemami zakupowymi czy finansowymi.

SAP Ariba to scentralizowane rozwiązanie do zarządzania dostawcami, począwszy od ich odnajdywania i dodawania aż do długoterminowej oceny wydajności. Dodanie dostawcy może nastąpić w wyniku jego samodzielnej rejestracji bądź przez pracownika zakupowego. Po pomyślnym zatwierdzeniu, możliwe jest centralne zarządzanie danymi dostawcy oraz analiza i ocena jego wydajności.

Scenariusze integracyjne

Dla dotychczasowych klientów korzystających z systemów on-premise (np. SAP SRM czy SAP ERP MM), dostarczane są różnorodne scenariusze integracyjne i hybrydowe oraz przystępna ścieżka przejścia do chmury.

Firma Apollogic oferuje szereg możliwych wariantów zakładających łączność bezpośrednią (dzięki komponentowi SAP Ariba Add-on dla systemów ERP i SRM) bądź wykorzystującą istniejące usługi pośredniczące, np. SAP Process Integration czy Hana Cloud Integration.

Nasza oferta

  • Konfiguracja środowiska SAP Ariba,
  • Integracja z systemami SAP,
  • Rozszerzanie rozwiązania o nowe funkcjonalności,
  • Usługi wsparcia.

Korzyści biznesowe

Dla firm zakupowych

Redukcja kosztów

Dzięki optymalizacji i lepszym efektom procesu sourcingu.

Usprawnienie procesów zakupowych

Oszczędności w czasie pracy, ilości dokumentów, opłatach za zewnętrzne systemy i usługi.

Lepsza komunikacja i współpraca z dostawcami

Dzięki centralnemu narzędziu i kanałowi dostępu do zarządzania obecnymi i potencjalnymi dostawcami.

Dla firm sprzedażowych

Nowe źródła dochodów

Udostępnienie swojej oferty dla potencjalnych klientów w największej, biznesowej sieci handlowej.

Niższe koszty operacyjne

Dzięki automatyzacji przetwarzania zamówień i skróceniu czasu zawierania umowy.

Szybsza zapłata

Zmniejszenie czasu oczekiwania i opóźnień dzięki większej przejrzystości i ułatwionej komunikacji.