SAP SRM

Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami

Czym jest SAP SRM?

Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) to kompleksowe podejście wspomagające zarządzanie procesem zamówień przedsiębiorstwa, które usprawnia dostarczanie produktów i usług potrzebnych do prowadzenia działalności operacyjnej.

SAP SRM zapewnia innowacyjne metody koordynowania procesów biznesowych firmy powiązanych z kluczowymi dostawcami i sprawia, że będą one bardziej efektywne. System umożliwia optymalizację strategii zakupowych i zamówień, tak by lepiej zarządzać pulą dostawców i tym samym osiągnąć długoterminowe korzyści we wzajemnych relacjach. Wraz z SAP SRM przedsiębiorstwa są w stanie badać i przewidywać zachowania zakupowe, skracać cykle zamówień i współpracować z partnerami w czasie rzeczywistym. System pozwala również na zarządzanie samodzielnymi zamówieniami pracowników firmy oraz koordynowanie przetargów.

Interfejs SAP SRM UI Add-on

Interfejs UI Add-on wspiera proces samodzielnej realizacji zamówień przez pracowników firmy (tzw. self-service procurement) w systemie SAP SRM. Narzędzie zaprojektowane zostało w intuicyjny sposób, gdzie pracownicy bez umiejętności technicznych oraz przeszkalania, mogą szybko nauczyć się korzystania z interfejsu. Rozwiązanie ułatwia proces zamawiania zasobów pracownikom organizacji oraz gwarantuje im większą autonomiczność, przy zachowaniu kontroli przedsiębiorstwa nad realizowanymi zamówieniami. Interfejs UI Add-on może być z powodzeniem stosowany w różnorodnych organizacjach działających w odmiennych branżach.

Aplikacje SAP Fiori dla systemu SAP SRM

Aplikacje internetowe SAP Fiori to rozwiązania zaprojektowane na bazie nowoczesnych praktyk UX, dzięki którym praca z systemem SAP SRM jest łatwiejsza i bardziej komfortowa. Aplikacje dedykowane są dla konkretnego użytkownika na podstawie jego potrzeb oraz rodzaju wykonywanej pracy. Rozwiązania cechuje elastyczność, prostota oraz spójność. Obsługa jest intuicyjna, dzięki czemu użytkownicy bez technicznych umiejętności oraz przeszkolenia mogą z łatwością nauczyć się korzystania z ich nieskomplikowanych funkcjonalności. Aplikacje SAP Fiori dla SRM są dostępne na każdym urządzeniu.

Nasza oferta SAP SRM

Konsulting SAP SRM

  • Instalacja i konfiguracja systemu SAP SRM
  • Integracja platformy z systemami SAP
  • Usługi wsparcia i utrzymania systemu

Optymalizacja zakupów

  • Instalacja interfejsu SAP SRM UI Add-on
  • Rozszerzenie interfejsu o dodatkowe funkcjonalności

SAP Fiori dla SRM

  • Tworzenie aplikacji SAP Fiori dla SRM
  • Wdrożenie aplikacji SAP Fiori dla SRM
  • Wsparcie w utrzymaniu i dalszy rozwój aplikacji
  • Usługi konsultingowe

Korzyści biznesowe

Uproszczony proces zakupowy

SAP SRM pozwala na płynny i ustandaryzowany zakup dóbr oraz usług

Kontrola nad zamówieniami

Dzięki zdefiniowanym w systemie ramom i zasadom obiegu dokumentów, przedsiębiorstwo posiada kontrolę nad zamówieniami realizowanymi przez pracowników

Możliwość rozszerzania

Poprzez swoją otwartą architekturę, system oferuje możliwości jego rozszerzenia o nowe aplikacje np. SAP Fiori dla SRM, a także funkcjonalności.

Redukcja kosztów

Dzięki automatyzacji procesu zakupowego, zmniejszeniu ulegają koszty realizacji zamówień.

Efektywne zarządzanie dostawcami

SAP SRM zapewnia lepszy wgląd w relacje z dostawcami oraz pozwala budować pozytywne kontakty z kluczowymi kooperantami firmy

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Dzięki instalacji interfejsu UI Add-on oraz możliwości rozszerzenia o aplikacje SAP Fiori, obsługa systemu staje się intuicyjna i komfortowa.