Zapytaj o projekt:

SAP HANA Vora i Smart Data Streaming

Przetwarzanie i modelowanie przepływów danych w czasie rzeczywistym

Czym jest SAP HANA Vora?

SAP HANA Vora to narzędzie oparte na środowisku Apache Spark, służące do optymalizacji zapytań w pamięci oraz łączenia danych z różnych źródeł. Technologia ta jest odpowiedzią na obecny trend w biznesie, dotyczący gromadzenia ogromnych wolumenów danych, tzw. Big Data.

Apollogic zapewnia komplementarną ofertę związaną z wdrożeniem i konfiguracją rozwiązania SAP HANA Vora, obsługą zapytań, a także wizualizacją danych w narzędziach, takich jak Apache Zeppelin i SAP Lumira.

SAP HANA Vora to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm, które posiadają już bazę danych SAP HANA oraz wdrożyli technologię Hadoop. SAP HANA Vora integruje oba te systemy, co daje organizacjom nowe możliwości w zakresie przetwarzania danych i łączenia ich z danymi biznesowymi przechowywanymi na przykład w systemach ERP. Pozwala również na przygotowanie analiz w oparciu o dane pochodzące z systemu Hadoop, w tym tworzenie hierarchii i wielowymiarowych widoków. Co więcej, dzięki kompilacji zapytań do języka C, SAP HANA Vora osiąga do 20 razy większą szybkość niż samodzielny Apache Spark.

Przetwarzanie zdarzeń w czasie rzeczywistym dzięki SAP HANA Smart Data Streaming

SAP HANA Smart Data Streaming to technologia typu event stream processing, która umożliwia przetwarzanie w czasie rzeczywistym ogromnych strumieni zdarzeń, takich jak dane giełdowe, geolokalizacyjne, przemysłowe, dane dotyczące ruchu na stronach internetowych czy zbierane z czujników RFID oraz łączenie ich z informacjami pochodzącymi z SAP HANA.

Poza operacjami takimi jak filtrowanie, agregacja czy wzbogacanie surowych danych SAP SDS, technologia udostępnia szereg zaawansowanych narzędzi analitycznych jak na przykład rozpoznawanie wzorców czy algorytmy uczenia maszynowego. Innowację stanowi również przetwarzanie ciągłe, czyli dynamiczna analiza przepływających danych umożliwiająca m.in. automatyczne dostosowywanie modeli uczenia maszynowego zamiast klasycznego uczenia na podstawie danych historycznych.

Połączenie narzędzia z aplikacjami opartymi o SAP HANA Cloud Platform lub środowisko SAP HANA pozwala na przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym i kompleksowe procesowanie zdarzeń (CEP). Dzięki takiej integracji możliwe jest zbieranie danych o zdarzeniach z dowolnej ilości źródeł, ich filtrowanie, modyfikowanie, aktywne monitorowanie przychodzących informacji, a także generowanie na ich podstawie alertów i notyfikacji oraz wyświetlanie wizualizacji na czytelnych dashboardach, co usprawnia procesy wewnętrzne w firmach.

Nasza oferta

  • Wdrażanie i rozwijanie produktów opartych na SAP HANA Vora i Smart Data Streaming
  • Integracja SAP HANA Vora i SAP HANA SDS z innymi systemami SAP
  • Modelowanie przepływu danych strumieniowych w SAP HANA SDS
  • Reporting, analizy i wizualizacje danych
  • Tworzenie kokpitów menedżerskich funkcjonujących w trybie rzeczywistym

Korzyści biznesowe

Dostęp do analityki i wizualizacji

SAP HANA Vora umożliwia proste generowanie raportów i przedstawianie ich w postaci czytelnych wizualizacji. Z kolei dzięki SAP HANA Smart Data Streaming użytkownik zyskuje dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i dynamicznych algorytmów uczenia maszynowego.

Sprawniejszy proces decyzyjny

Narzędzia do przetwarzania danych SAP ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji i wyciąganie właściwych wniosków. Ponadto, SAP HANA SDS pozwala efektywnie wykrywać szanse i zagrożenia. Jest to możliwe dzięki ciągłemu przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym i rozpoznawaniu wzorców.

W pełni wykorzystane dane

SAP HANA Vora pozwala na połączenie danych z systemów takich jak SAP ERP z danymi Big Data (Hadoop), co zapewnia szersze możliwości analiz. SAP HANA SDS oferuje dokładniejsze spojrzenie na poszczególne procesy dzięki wzbogaceniu danych biznesowych o te pochodzące z sensorów IoT, mediów społecznościowych i innych.

Przetwarzanie danych i zdarzeń w czasie rzeczywistym

SAP HANA Vora i SAP HANA Smart Data Streaming zapewnia szereg funkcjonalności służących do przetwarzania, magazynowania oraz raportowania danych firmowych.

Szybkość

SAP HANA Vora umożliwia dwudziestokrotne zwiększenie szybkości zapytań względem innych rozwiązań Big Data (takich jak Apache Spark).

Stała kontrola nad aktualną sytuacją w firmie

Nieustanne monitorowanie bieżących działań jest możliwe dzięki kokpitom menadżerskim zawierającym indeksy i wskaźniki zmieniające się w czasie rzeczywistym.