Zapytaj o projekt:

Search

Technologia blockchain

zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim stronom transakcji

Czym jest blockchain?

Blockchain umożliwia automatyzację procesów między dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami, bez udziału pośredników w transakcjach biznesowych. Technologia ta zapewnia bezpieczeństwo, zwiększa wartość usług i interakcji nawet tam, gdzie nie ma pełnego zaufania pomiędzy podmiotami.

Jakie są Twoje potrzeby biznesowe?

Rozwiązania blockchain są stworzone dla firm:

location

Chcących wyeliminować pośredników transakcji przy zachowaniu transparentności działań i niezmienności danych

zyski

Poszukujących nowych źródeł oszczędności

Ochrona i bezpieczeństwo

Oczekujących wysokich standardów bezpieczeństwa względem danych przesyłanych kontrahentom

integration

Potrzebujących usprawnień w procesach handlowo-finansowych w zakresie obiegu dokumentów i wymiany informacji

Piotr Ożga Software Develoment

„Blockchain zapewnia stronom transakcji bezpieczne środowisko ułatwiające współpracę i wymianę wiarygodnych danych, stąd na rynku obserwuje się niesłabnące zainteresowanie rozwiązaniami opartymi o tę technologię. Mimo iż zdecentralizowana baza danych służąca do przesyłania informacji i przechowywania ich w rozproszonym systemie kojarzona jest głównie z branżą finansową, jej zastosowanie jest szerokie, a potencjał blockchain dostrzegają przedsiębiorcy z wielu innych sektorów gospodarki.”

Piotr Ożga, Software Development Manager

Korzyści dla Twojej firmy

verified

Bezpieczeństwo

Blockchain ogranicza możliwość wystąpienia błędów, zapewnia integralność dokumentów i zmniejsza ryzyko dokonania modyfikacji danych przez obie strony transakcji – dodanie nowych informacji do bazy wymaga zgody wszystkich użytkowników sieci

verified

Mniejsze koszty

Poprzez decentralizację eliminuje się potrzebę angażowania pośredników, co generuje mniejsze koszty, niż korzystanie z tradycyjnego scentralizowanego systemu

verified

Automatyzacja

Optymalizacja procesów zachodzących w organizacji poprzez usunięcie pośredników, bez konieczności centralnego procesowania danych

verified

Szeroki zakres zastosowań

Technologia blockchain znajduje zastosowanie w każdej organizacji przetwarzającej informacje

Nasza oferta

rozwiązania oparte na technologii blockchain

Tworzenie rozwiązań opartych na technologii blockchain dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizacji

intergacja IT

Bezpieczne zintegrowanie rozwiązania ze środowiskiem IT po stronie klienta

doradztwo

Doradztwo i wsparcie organizacji w zarządzaniu własną siecią blockchain

budowanie sieci użytkowników

Budowanie publicznej lub prywatnej sieci dostępnej dla uprawnionych użytkowników

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Paweł Różycki

Paweł Różycki

Business Development Manager