Technologia blockchain

zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim stronom transakcji

Czym jest blockchain?

Blockchain umożliwia automatyzację procesów między dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami, bez udziału pośredników w transakcjach biznesowych. Technologia ta zapewnia bezpieczeństwo, zwiększa wartość usług i interakcji nawet tam, gdzie nie ma pełnego zaufania pomiędzy podmiotami.

Jakie są Twoje potrzeby biznesowe?

Rozwiązania blockchain są stworzone dla firm:

location

Chcących wyeliminować pośredników transakcji przy zachowaniu transparentności działań i niezmienności danych

zyski

Poszukujących nowych źródeł oszczędności

Ochrona i bezpieczeństwo

Oczekujących wysokich standardów bezpieczeństwa względem danych przesyłanych kontrahentom

integration

Potrzebujących usprawnień w procesach handlowo-finansowych w zakresie obiegu dokumentów i wymiany informacji

Adam Wierzbiński Apollogic

„Blockchain to swoista baza danych, która zamiast przechowywać informacje w centralnym miejscu, magazynuje je w systemie rozproszonym. Każdy uczestnik sieci korzysta z niej na równych prawach – wszystkie zmiany wprowadzane są na zasadzie konsensusu. Oznacza to, że blockchain działa autonomicznie, bez centralnego nadzoru. Rozwiązania tworzone w oparciu o tę technologię oferują wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne rozwiązania oraz umożliwiają automatyzacje tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe przez brak pełnego zaufania między stronami”.

Adam Wierzbiński, Creative Director

Korzyści dla Twojej firmy

verified

Bezpieczeństwo

Blockchain ogranicza możliwość wystąpienia błędów, zapewnia integralność dokumentów i zmniejsza ryzyko dokonania modyfikacji danych przez obie strony transakcji – dodanie nowych informacji do bazy wymaga zgody wszystkich użytkowników sieci

verified

Mniejsze koszty

Poprzez decentralizację eliminuje się potrzebę angażowania pośredników, co generuje mniejsze koszty, niż korzystanie z tradycyjnego scentralizowanego systemu

verified

Automatyzacja

Optymalizacja procesów zachodzących w organizacji poprzez usunięcie pośredników, bez konieczności centralnego procesowania danych

verified

Szeroki zakres zastosowań

Technologia blockchain znajduje zastosowanie w każdej organizacji przetwarzającej informacje

Nasza oferta

rozwiązania oparte na technologii blockchain

Tworzenie rozwiązań opartych na technologii blockchain dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizacji

intergacja IT

Bezpieczne zintegrowanie rozwiązania ze środowiskiem IT po stronie klienta

doradztwo

Doradztwo i wsparcie organizacji w zarządzaniu własną siecią blockchain

budowanie sieci użytkowników

Budowanie publicznej lub prywatnej sieci dostępnej dla uprawnionych użytkowników

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Dawid Kornacki Apollogic

Dawid Kornacki

Sales Manager