Zapytaj o projekt:

Search

Technologia blockchain

zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim stronom transakcji

Czym jest blockchain?

Blockchain umożliwia automatyzację procesów między dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami, bez udziału pośredników w transakcjach biznesowych. Technologia ta zapewnia bezpieczeństwo, zwiększa wartość usług i interakcji nawet tam, gdzie nie ma pełnego zaufania pomiędzy podmiotami.

Jakie są Twoje potrzeby biznesowe?

Rozwiązania blockchain są stworzone dla firm:

location

Chcących wyeliminować pośredników transakcji przy zachowaniu transparentności

zyski

Poszukujących nowych źródeł oszczędności dzięki uszczelnieniu procedur

Ochrona i bezpieczeństwo

Oczekujących wysokich standardów bezpieczeństwa i integralności danych

integration

Potrzebujących usprawnień w zakresie obiegu dokumentów i wymiany informacji

Piotr Ożga Software Develoment

„Blockchain zapewnia stronom transakcji bezpieczne środowisko ułatwiające współpracę i wymianę wiarygodnych danych, stąd na rynku obserwuje się niesłabnące zainteresowanie rozwiązaniami opartymi o tę technologię. Mimo iż zdecentralizowana baza danych służąca do przesyłania informacji i przechowywania ich w rozproszonym systemie kojarzona jest głównie z branżą finansową, jej zastosowanie jest szerokie, a potencjał blockchain dostrzegają przedsiębiorcy z wielu innych sektorów gospodarki”.

Piotr Ożga, Software Development Manager

Korzyści dla Twojej firmy

verified

Bezpieczeństwo

Blockchain ogranicza możliwość wystąpienia błędów, zapewnia integralność dokumentów i zmniejsza ryzyko dokonania modyfikacji danych przez obie strony transakcji.

verified

Mniejsze koszty

Poprzez decentralizację eliminuje się potrzebę angażowania pośredników, co generuje mniejsze koszty, niż korzystanie z tradycyjnego scentralizowanego systemu.

verified

Automatyzacja

Optymalizacja procesów zachodzących w organizacji poprzez usunięcie pośredników, bez konieczności centralnego procesowania danych.

verified

Szeroki zakres zastosowań

Technologia blockchain znajduje zastosowanie w każdej organizacji przetwarzającej informacje, nie tylko w bankowości i finansach.

Nasza oferta

rozwiązania oparte na technologii blockchain

Tworzenie rozwiązań opartych na wybranej technologii rozproszonego rejestru

intergacja IT

Integracja rozwiązania ze środowiskiem IT po stronie klienta

doradztwo

Doradztwo i wsparcie organizacji w zarządzaniu własną siecią blockchain

budowanie sieci użytkowników

Budowanie publicznej lub prywatnej sieci dostępnej dla uprawnionych użytkowników

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Paweł Różycki

Paweł Różycki

Business Development Manager