Analiza Big Data

Aposentinel

Czym jest Aposentinel?

Aposentinel to środowisko Big Data, które umożliwia łączenie dużych wolumenów danych o różnorodnej strukturze pochodzących z wielu źródeł. Taka analiza Big Data pozwala uzyskać lepszy wgląd zarówno w organizację, jak i klientów przedsiębiorstwa.

Dzięki środowisku Aposentinel realne staje się integrowanie danych pochodzących z firmowych systemów (np. aplikacji sprzedażowych czy programów lojalnościowych) z danymi zewnętrznymi płynącymi z mediów społecznościowych, wyszukiwarek internetowych czy urządzeń IoT (Internetu Rzeczy).

Aposentinel pozwala na wykonanie analizy sentymentalnej, która umożliwia badanie opinii klientów na temat produktu lub usługi. Ponadto, dzięki zaawansowanym funkcjom geolokalizacyjnym rozwiązanie w czasie rzeczywistym udostępnia informacje na temat miejsc z jakich pochodzą dane.

Raporty stworzone na bazie rozwiązania Aposentinel w połączeniu z analizą danych oferują kompleksowy, 360 stopniowy ogląd na klienta, zapewniają wielopoziomową analizę organizacji, a także stwarzają nowe możliwości predykcyjne dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa już dziś mogą wykonywać złożone raporty, przewidywać trendy oraz przygotować swoją organizację na zmieniające się potrzeby klientów. Udostępniona w rozwiązaniu Aposentinel analiza Big Data pomaga firmom lepiej mierzyć efekty kampanii marketingowych, identyfikować w czasie rzeczywistym obszary wymagające marketingowego wsparcia, a także poznać i zrozumieć klienta.

Korzyści biznesowe

Integracja danych

Aposentinel wykorzystuje możliwości Big Data i pozwala łączyć zróżnicowane dane z wielu źródeł, dzięki czemu managerowie mogą podejmować jeszcze lepsze decyzje biznesowe.

Dostępność na wszystkich urządzeniach

Środowisko jest dostępne na wszystkich urządzeniach, zatem użytkownicy  rozwiązania mają stały dostęp do analiz i daschboardów prezentujących dane w czasie rzeczywistym.

Raporty i analizy w czasie rzeczywistym

Aposentinel pozwala na monitorowanie danych w czasie rzeczywistym, przewidywanie trendów, a także umożliwia identyfikację obszarów wymagających dodatkowych działań marketingowych.

Dedykowane funkcjonalności

Rozwiązanie może zostać dopasowane do potrzeb danej organizacji zgodnie ze specyfiką branży i obszarem działalności.

Wgląd w klientów

Środowisko  pozwala poznać opinie klientów oraz lepiej ich sklasyfikować, dzięki czemu firmy mogą kierować komunikaty reklamowe bezpośrednio do grupy docelowej.

Prosty i intuicyjny interfejs

Interaktywne dashboardy umożliwiają w łatwy i przejrzysty sposób wizualizować potrzebne dane.