Zapytaj o projekt:

Jak znaleźć nowe źródła oszczędności?

Redukcja kosztów operacyjnych, znajdowanie nowych źródeł oszczędności w firmie i efektywniejsze zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw to główne priorytety dyrektorów generalnych, stojących w obliczu konieczności inwestowania w cyfrowe technologie, aby zapewnić firmie rozwój w nowej rzeczywistości. Z pomocą przychodzą chmurowe narzędzia, które pozwalają optymalizować procesy i znacząco usprawnić działanie przedsiębiorstwa, bez obaw o przestoje.

Tomasz Radomski

Globalna pandemia zmieniła sposób, w jaki współpracują klienci i dostawcy. Dla konsumentów, poza ceną jednostkową, istotna jest dostępność danego produktu lub surowca. Ponadto silna konkurencja zmniejsza powtarzalność zakupów i utrudnia budowanie lojalności wobec marki. W Apollogic wspieramy firmy w poszukiwaniu nowych źródeł oszczędności i utrzymaniu ciągłości sprzedaży z pomocą najnowszych rozwiązań technologicznych.

Tomasz Radomski, VP Apollogic, Digital Transformation Advisor

Zarządzanie wydatkami

Dzięki ujednoliconemu widokowi wydatków dyrektorzy operacyjni mogą odnajdywać ukryte koszty, o istnieniu których nie zdawali sobie sprawy. Wdrożenie nowoczesnych polityk zakupowych pozwoli zwiększyć rentowność i osiągać założone cele finansowe.

Bezpieczeństwo zaopatrzenia

W realiach dynamicznie ewoluującego otoczenia rynkowego niezwykle ważne jest zapewnienie ciągłości produkcji i przewidywanie zagrożeń, zanim wpłyną one na działanie całej organizacji, uniemożliwiając utrzymanie płynności finansowej. Przynależność do globalnej sieci biznesowej pomaga przedsiębiorcom w minimalizowaniu ryzyka i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Inteligentna analityka

Analityka biznesowa to złożony proces przekształcania dużych zbiorów danych w cenne spostrzeżenia, a spostrzeżeń w wiedzę, która pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące działalności firmy i szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany.

Proste aplikacje biznesowe

Aby zoptymalizować procesy biznesowe, przyspieszyć przepływy pracy i zautomatyzować czasochłonne czynności nie jest konieczne wdrożenie złożonego systemu informatycznego i poświęcenie wielu miesięcy na budowę odpowiedniego oprogramowania. Platformy low-code i no-code umożliwiają tworzenie aplikacji w znacznie krótszym czasie dzięki zastosowaniu technologii wizualnego projektowania opartego na interfejsie „przeciągnij i upuść”.

Elastyczność dzięki chmurze

Utrzymywanie zaawansowanych systemów IT we własnej infrastrukturze wiąże się z szeregiem stałych kosztów, których nie unikniemy bez ingerencji w bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania firmy. Wybierając chmurowe rozwiązania zyskujesz możliwość łatwego i szybkiego skalowania zasobów w zależności od bieżących potrzeb organizacji.

Tomasz Radomski

Z raportu „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowej i przyśpieszyć wzrost w Polsce” przygotowanego przez firmę doradztwa strategicznego McKinsey & Company wynika, że 42% przedsiębiorców postrzega oszczędność kosztów jako największą wartość płynącą z wdrożenia chmury. Pokazuje to, że chmura stanowi nie tylko kluczowy czynnik napędzający innowacje, ale jest też odpowiedzią na potrzebę zmniejszenia kosztu posiadania i utrzymania infrastruktury IT. Transformacja chmurowa może pozytywnie oddziałać na płynność finansową organizacji poprzez zamianę nakładów inwestycyjnych na nakłady operacyjne.

Tomasz Radomski, VP Apollogic, Digital Transformation Advisor

Chcesz odkryć nowe źródła oszczędności z pomocą technologii?

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.