Zapytaj o projekt:

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Dostosowanie systemu SAP do nowych przepisów

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje w Polsce „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych”, której celem jest zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw, zmniejszenie zatorów płatniczych i wzmocnienie pozycji wierzycieli w transakcjach handlowych. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do sporządzania sprawozdania o praktykach płatniczych. Aby pomóc organizacjom w adaptacji procesów księgowo-finansowych do obowiązujących przepisów, oferujemy wsparcie w dostosowaniu standardowych funkcjonalności systemu SAP.

Olga Langowska

Wejście w życie przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych wprowadza szereg zmian w codziennej praktyce biznesowej. Nowelizacja ustawy wiąże się z wyższymi odsetkami za zwłokę w transakcjach handlowych, skróceniem maksymalnych terminów płatności, zróżnicowanymi wysokościami rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności, obowiązkiem sporządzania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty i ulgami podatkowymi na złe długi. SAP oferuje standardowe funkcjonalności i rozwiązania, które pomogą firmom wywiązać się z tych zobowiązań.

Olga Langowska, Konsultantka SAP Finance

Nasza oferta

zdalne warsztaty, w trakcie których rozpoznajemy potrzeby przedsiębiorstwa

Warsztaty

Oferowane przez nas wsparcie dla klientów obejmuje dwa elementy. Na początku przeprowadzamy zdalne warsztaty, w trakcie których rozpoznajemy potrzeby przedsiębiorstwa, omawiamy możliwości usprawnienia procesów biznesowych i proponujemy dostępne rozwiązania. Po spotkaniu klient otrzymuje od nas dokument zawierający rekomendacje oraz ostateczną wycenę zakresu wdrożenia przedstawionego podczas warsztatów.

wdrażamy wszystkie funkcjonalności ustalone w trakcie warsztatów

Implementacja

W drugim etapie współpracy wdrażamy wszystkie funkcjonalności ustalone w trakcie warsztatów. Takie podejście pozwala nam na uwzględnienie indywidualnych potrzeb klienta oraz poznanie aktualnego stanu konfiguracji jego systemu. Wszystkie rekomendacje oparte są na standardowych funkcjonalnościach SAP, możliwych do wdrożenia i utrzymania przy niewielkim nakładzie pracy. Jest to również elastyczne z punktu widzenia planowania budżetu potrzebnego do dostosowania systemu SAP do zmian prawnych.

Korzyści dla Twojej firmy

verified

Automatyzacja procesu sporządzania raportu z praktyk płatniczych

verified

Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie sprawozdania

verified

Terminowe wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę

verified

Efektywne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Poznaj bliżej nasze rozwiązanie dla systemów SAP

Dlaczego Apollogic?

Jako autoryzowany Partner SAP mamy wieloletnie doświadczenie

Jako autoryzowany Partner SAP mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów SAP

Transformacja cyfrowa firm

Dostosowujemy funkcjonalności aplikacji do bieżących potrzeb organizacji

Nasi konsultanci to certyfikowani eksperci z zakresu finansów 
i księgowości

Nasi konsultanci to certyfikowani eksperci z zakresu finansów
i księgowości

Integrujemy rozwiązania finansowo-księgowe z Twoim systemem SAP

Integrujemy rozwiązania finansowo-księgowe z Twoim
systemem SAP

Oferujemy kompleksowy zestaw rozwiązań finansowo-księgowych dla systemów SAP

Oferujemy kompleksowy zestaw rozwiązań finansowo-księgowych dla systemów SAP, w tym JPK, biała lista,
e-Fakturowanie i inne

Przeprowadzamy szkolenia 
i warsztaty dla użytkowników końcowych

Przeprowadzamy szkolenia
i warsztaty dla użytkowników końcowych

Chcesz dostosować swój system do aktualnych przepisów?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Dawid Kornacki Apollogic

Dawid Kornacki

Sales Manager

Poznaj nasze rozwiązania dla działów finansowo-księgowych

Dowiedz się więcej o zakresie i sposobie przekazywania sprawozdań