Zapytaj o projekt:

Search

SAP SuccessFactors

Zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze

SuccessFactors to jedno z najpopularniejszych na świecie rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania talentów i motywowania pracowników.

Udostępnione w chmurze narzędzie pozwala ujednolicić procesy kadrowe, a także stwarza miejsce na wzajemną kooperację pomiędzy działem kadr, menedżerami, a pozostałymi pracownikami firmy.

SuccessFactor wspomaga rozwój talentów w firmie, w tym procesy takie jak:

Employee Central

Zarządzanie danymi podstawowymi pracowników

Succession & Developlment

Planowanie kariery i budowanie planów rozwojowych

Performance & Goals

Okresowe oceny kompetencji i rozliczanie celów jak np. oceny 360

Recruiting Execution

Obsługa rekrutacji wspierana integracją z mediami społecznościowymi

Learning

E-learning i organizacja szkoleń

Compensation

Zarządzanie wynagrodzeniami i premiami na podstawie osiąganych wyników

Workforce Analytics

Monitoring danych HR i tworzenie raportów Ad hoc

SAP JAM

Platforma do wymiany wiedzy między pracownikami

SuccessFactors wyróżnia prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki któremu menedżerowie mogą w łatwy sposób zarządzać kapitałem ludzkim w swoich zespołach. Narzędzia systemu są także dostępne na urządzeniach mobilnych.

SuccessFactors to rozwiązanie oferowane w modelu chmury, co zapewnia niskie koszty wdrożenia aplikacji. Klienci mogą korzystać z narzędzia w systemie abonamentowym, w związku z czym nie muszą kupować licencji na oprogramowanie. Takie podejście pozwala również uniknąć poważnych inwestycji w infrastrukturę IT czy obsługę serwisową.

Rozwiązanie bez problemu integruje się z systemami SAP, w tym z SAP ERP i SAP Business Suite. Połączenie tradycyjnych rozwiązań SAP ERP z systemem cloudowym SuccessFactors rozszerza możliwości modułu HR o nowe funkcje społecznościowe oraz zarządzanie kadrami przez cele.

Z kolei integracja ze środowiskiem SAP HANA Cloud Platform pozwala rozszerzyć SuccessFactors o funkcjonalności zgodne z bieżącymi potrzebami klientów.

Dostępny w modelu subskrypcyjnym system może być szybko uruchomiony i następnie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.

Nasza oferta

  • Instalacja i konfiguracja narzędzia,
  • Integracja aplikacji z systemami SAP,
  • Rozszerzenie rozwiązania o nowe funkcjonalności dzięki SAP HANA Cloud Platform,
  • Modyfikacja standardowych funkcjonalności,
  • Usługi doradcze.

Korzyści biznesowe

Kompleksowy system HR

SuccessFactors pozwala zarządzać wszystkimi procesami kadrowymi w firmie z poziomu jednego narzędzia.

User Experience

SuccessFactors posiada prosty i intuicyjny interfejs, dzięki czemu praca z narzędziem jest komfortowa i przyjemna.

Możliwość rozszerzania

Dzięki integracji z platformą SAP HANA Cloud Platform, narzędzie może być rozszerzane o nowe aplikacje i funkcjonalności.

Model chmury

Z narzędzia można korzystać poprzez wykupienie abonamentu, bez konieczności zakupu licencji i dodatkowego inwestowania w infrastrukturę IT.

Integracja z systemami SAP

Rozwiązanie w pełni integruje się z systemami SAP, w tym z całym SAP Business Suite.

Mobilny dostęp

Z rozwiązania można korzystać na urządzeniach mobilnych.